Jakie problemy

pomagamy rozwiązywać?

 • brak płynności w zarządzaniu procesami strategicznymi i operacyjnymi przedsiębiorstwa
 • niewystarczający poziom panowania nad procesami operacyjnymi, zarządczymi w obszarze strategicznym i kontrolingowym
 • brak wiedzy na temat marżowości na poziomie klienta/umowy/grupy usług/pojedynczym zleceniu
 • niedoszacowanie ofert/kalkulacji
 • małe możliwości integracji danych i konieczność manualnego aktualizowania baz
 • zbyt czasochłonne tworzenie analiz, problemy z porównywaniem danych i weryfikowaniem ewentualnych błędów/niespójności w informacjach
 • brak standaryzacji i spójności raportów
 • zbyt skomplikowany i czasochłonny proces wdrażania pracownika w nowe obowiązki (onboarding)

Wszystkie problemy
branży TSL rozwiązujemy
inteligentnie i systemowo.

Upraszczamy procesy i porządkujemy dane, dzięki czemu przedsiębiorstwa wraz z intensywnym rozwojem nie muszą powiększać zespołu.

Necto realnie wspiera skalowanie biznesu – umożliwia obsługę zarówno 2, jak i 200 000 zleceń bez konieczności zatrudniania nowych osób.

Necto. Dobrze się składa…

Nasze innowacyjne oprogramowanie intermodalne, oprogramowanie terminalowe, oprogramowanie spedycyjne i oprogramowanie transportowe pozwala układać „klocki” na właściwych miejscach, czyli optymalizować procesy w kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 • generowaniu i procesowaniu zleceń transportowych
 • zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • optymalizacji czasu i kosztów operacyjnych
 • rozliczeniach księgowych
 • kontrollingu finansowym
 • kontrollingu strategicznym
 • przygotowaniu ofert handlowych i kalkulacji
 • zarządzaniu umowami/cennikami usług (taryfikatorem)
 • generowaniu ustandaryzowanych raportów i analiz, które łatwo można ze sobą porównać

Oprogramowanie od Necto to „big picture” dla firmy –

przejrzysty, multipłaszczyznowy i oparty na wiedzy obraz jej funkcjonowania. Wykonywanie bieżących zadań jest dużo bardziej precyzyjne, szybsze i wydajniejsze. Jedno kliknięcie załatwia wiele skomplikowanych tematów i daje odpowiedzi na wiele pytań:

1 CLICK = MULTITASK/MULTIANSWER.

Nasze rozwiązania są kompatybilne z zewnętrznymi systemami, takimi jak: Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, czy Intense Platform.

Systemy Necto to jedno narzędzie i nieskończenie… wiele możliwości

Doskonale znamy specyfikę TSL i problemy jakie niesie ze sobą praca logistyka, spedytora czy operatora terminalu. Wiemy, że jest to branża, w której najważniejszą walutą (i zarazem zasobem do zarządzenia) jest czas. Przez 5 lat obecności na rynku przetworzyliśmy dane z setek rozmów handlowych i kilkudziesięciu ankiet dotyczących badania potrzeb, dzięki czemu stworzyliśmy IT-produkty realnie wspierające zarząd, managerów i pracowników operacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że każda z tych osób musi być „one man army” – umieć podzielną uwagę, doskonałą percepcję, szybko się uczyć, jeszcze szybciej analizować, sprawnie wyciągać wnioski. Rozumiemy problemy naszych Klientów i potrafimy je sprawnie rozwiązywać. Software Necto jest niczym najlepszy manager z TSL: sprawny, inteligenty, wielozadaniowy. Jego kompetencje to ultraszybki transfer, intuicyjność (interfejsu) i interdyscyplinarność aplikacji.

Informatyzacja i sprawne przetwarzanie danych to wymierne korzyści, ale także duże wyzwanie techniczne. W Necto chętnie je podejmujemy. Przeprowadzamy je w firmach Klientów sprawnie, „bezboleśnie” i efektywnie – bez względu na to, czy pracownicy firmy stawiają pierwsze kroki w digitalowej podróży, czy są jej uczestnikami już od dawna. Nie zmarnujemy cyfrowych zasobów, które już posiada firma – przeniesiemy obecne rozwiązania IT do najnowocześniejszego ekosystemu.

Efekty wdrożeń Necto

Korzyści
strategiczne

Kadra zarządcza i managerska może skupić się na skalowaniu biznesu, budowaniu lojalności dotychczasowych klientów. Jednocześnie organizacja oferuje wyższą jakość usług – przez co zwiększa swój udział w rynku

Korzyści
komunikacyjne

Sprawniejszy przepływ informacji między pracownikami operacyjnymi a kadrą managerską, lepsze statusowanie, feedbackowanie
i kontrolowanie zadań

Korzyści
finansowe

Precyzyjnie rozliczanie kosztów na poszczególnym zleceniu transportu i estymowanie marży na zleceniu

Korzyści
motywacyjne

Pracownicy działają sprawniej i w krótszym czasie – mogą być adekwatnie nagradzani, więc ich motywacja zawodowa i przywiązanie do firmy wzrasta

Korzyści
operacyjne

Oszczędność czasu i konieczność wielokrotnej ewidencji danych – software Necto doskonale integruje informacje i pozwala pracować na tych samych danych wielu osobom (działom) jednocześnie – tryb JUST IN TIME