We offer:

Custom solutions

that we create together with the client

Nasze systemy

Ready-made

Kalkulator, notes i pieniądze
Freight forwarding software

Custom

Freight forwarding software

Our system focuses on the operational management of transport, FCL, FTL, LCL, LTL, ARF, not forgetting about the income-cost analysis (margin) on a given order in terms of:

customer

container / shipment

services

cost / income structure

Thanks to it, the company has access to data on financial results in perspectives – performance vs plan – it can make fully conscious and rational decisions about the implementation of the service within its own resources or its outsourcing. In this way, the organization manages its financial policy better, optimizes costs and increases profitability.

The Necto system is a forwarding system – it is used to analyze the entire order, the element of which is a single transport and related activities (e.g. generating or notifying the order for the driver).

Where can it be useful?

In sea, rail, road, air and terminal operations

What problems helps to solve the Necto forwarding system?

 • ineffective cost management own and third-party transport, including inefficient comparison of budget vs implementation costs
 • not fast enough and authoritative create offers for clients (e.g. based on historical and current data)
 • no control of key financial data , e.g. in monthly cycles,
 • low utilization efficiency of available means of transport
 • no efficient communication with the systems of logistics operators – shipowners, ports, railways, target customers
 • inflexible and inefficient management a change in the execution of orders

What benefits from the Necto forwarding system?

 • big picture – order management from a central place
 • big picture – sea, road, rail, terminal and intermodal transport order management
 • delivery optimization through: consolidation of orders, transport and delivery planning, monitoring of transport events
 • handling any transport orders (FCL, FTL, LCL, LTL) – road, rail, sea
 • contract/price management (price list management – tariff)
 • communication with suppliers regarding the execution of the order at all its stages – from inquiry to sending invoices and settlement
 • extensive fare system
 • intuitive and quick generation of an offer for the customer based on tariffs and offer history
 • transport cost reporting by criteria, e.g. consignee, goods, transport supplier, shipping point
 • shipment tracking: track&trace at sea, unloading at sea terminal, departure, pick up
 • automatic invoicing
 • extensive integration possibilities

The TMS forwarding system Necto focuses on comparing, analyzing, optimizing, reporting and integrating all stages of the order. One click does a lot.

Terminal Operating System – TOS

Necto TOS software, designed for comprehensive handling of container and transshipment terminals, is a single intuitive tool for managing multiple tasks. The Necto Terminal Operating System ensures efficient operation and full control over traffic for managers and operational staff. It enables monitoring of activities and quick invoicing of terminal operations.

Gdzie to się przyda?

W organizacji pracy terminali kontenerowych i przeładunkowych, obsługujących firmy z sektora TSL.

Jakie problemy pomaga rozwiązywać system terminalowy TOS Necto?

 • brak integracji zadań w zakresie zarządzania terminalem – przyjmowania przesyłek, awizacji przeładunków, rejestracji stanu kontenerów i wielu innych
 • niska efektywność w zarządzaniu ludźmi i sprzętem
 • zbyt powolna obsługa terminala kontenerowego i przeładunkowego – mała wydajność pracy zespołu
 • problemy w komunikacji pomiędzy pracownikami, np. w procesie szybkiego rozładunku pociągu
 • spadek rentowności firmy i utrata przewagi konkurencyjnej na rynku

Jakie korzyści zapewnia system terminalowy TOS Necto?

 • rozwiązywanie wielu problemów branży terminalowej za pomocą jednego narzędzia
 • pełną kontrolę nad operacjami terminalowymi (kontenerowymi i przeładunkowymi) – przygotowanie, wydawanie i tracking operacji 24/7 Z JEDNEGO POZIOMU
 • efektywną i optymalną organizację pracy i zwiększenie wydajności działania
 • sprawne zarządzanie stockiem i depotem
 • ewidencja ruchów bramowych terminali kontenerowych i przeładunkowych z poziomu aplikacji mobilnej
 • kontrola nad naprawami i oceną stanów technicznych kontenerów z poziomu aplikacji mobilnej
 • sprawne rozliczanie kosztów i generowanie ustandaryzowanych raportów
 • lepsze przewidywanie – estymacje na podstawie realnych danych, a nie hipotez
 • sprawną elektroniczną wymianę danych z armatorami
 • automatyczne fakturowanie
 • szerokie możliwości integracji

Intermodal Transport Software – TMS

System intermodalny Necto to pełna digitalizacja zarządzania transportem lądowym, wykorzystującym więcej niż jeden środek transportu. Umożliwia planowanie wielu zadań działu handlowego i logistycznego/planistycznego jednym kliknięciem. To intuicyjna, inteligentna platforma dla branży TSL, dająca pakiet wymiernych korzyści.

Gdzie to się przyda?

W zarządzaniu transportem intermodalnym z poziomu jednego systemu, w celu dostarczenia organizacji informacji operacyjnej, finansowej oraz strategicznej. W planowaniu i integrowaniu transportu realizowanego za pomocą różnych środków transportu.

Jakie problemy pomaga rozwiązywać system intermodalny TMS Necto?

 • zbyt długi czas przygotowania ofert handlowych
 • niedoszacowanie struktury kosztowej przyszłego zlecenia
 • brak wystarczającej kontroli nad finansami przedsiębiorstwa
 • brak płynności i integracji zadań w procesie zarządzania terminalem kontenerowym i przeładunkowym
 • błędy w planowaniu pociągów i ewidencji wagonowej
 • błędy w planowaniu i zlecaniu transportów, jak również niewystarczające wykorzystanie potencjału posiadanego taboru samochodu

Jakie korzyści zapewnia system intermodalny TMS Necto?

 • dopasowanie do potrzeb firmy – możliwość skonfigurowania „zestawu” poprzez wybór odpowiednich modułów: modułu ofertowego w systemie intermodalnym, modułu TOS do zarządzania terminalem kontenerowym i przeładunkowym, modułu kolejowego oraz modułu drogowego
 • zwiększenie ergonomii pracy integracje z przewoźnikami kolejowymi, integracje z portami polskimi, automatyzacja podpinania kosztów – OCR, integracja z systemem celnym
 • kompleksowe wsparcie pracy działu handlowego poprzez budowę właściwej struktury kosztowej przyszłego zlecenia, m.in. wyszukiwarka taryf, ponadto elastyczna konstrukcja taryf kolejowych i drogowych
 • eliminacja błędów w planowaniu pociągów i ewidencji wagonowej
 • kontrola opłacalności, kontrola kosztów demurrage/detention
 • automatyczne generowanie ustandaryzowanych raportów finansowych, mierzenia terminowości podstawień, list załadunkowych i wydań
 • automatyczne fakturowanie
 • optymalizacja i weryfikacja utylizacji – planowanie na etapie tworzenia oferty
 • zaawansowane opcje planowania oraz zlecania przewozów drogowych w oparciu o własną flotę jak i tabor zewnętrznych firm
 • przyrost Klientów i wzrost rentowności firmy

WORKFLOW system (INTENSE)

W NectoLAB powstaje smart technologia, która realnie wspiera codzienną pracę zespołu operacyjnego i managerów z branży TSL, ale nie tylko… Intense to platforma IT do zarządzania nieruchomościami, działaniami deweloperskimi, projektami budowlanymi, procesami produkcji i dystrybucji betonu. W Necto wdrażamy następujące moduły systemu Intense: workflow, projekty, analizy.

Jakie problemy pomaga rozwiązywać system WORKFLOW (INTENSE) Necto?

 • brak standardów w zakresie obiegu dokumentów
 • trudności w przydzielaniu, delegowaniu i monitorowaniu realizacji zadań
 • brak narzędzi kontrolnych w zarządzaniu zespołem (mierzenie wydajności, onboarding) i finansami (kosztami, przychodami, rentownością)
 • konieczność manualnej obsługi procesów, która zabiera dużo czasu
 • brak sanitaryzacji danych w raportach z różnych obszarów działalności firmy, utrudniona analiza informacji i zafałszowane wnioski
 • różne systemy informatyczne, które ze sobą nie współpracują, przez co integrowanie działań pracowników z rożnych działów jest utrudnione lub niemożliwe
 • brak dostępu do zasobów IT firmy z każdego miejsca, w każdym czasie – problem z reagowaniem i przepływem informacji

Jakie korzyści zapewnia system WORKFLOW (INTENSE) Necto?

 • jedno inteligentne narzędzie do obsługi pracy różnych działów, wielu procesów i zadań
 • innowacja technologiczna, która współpracuje z systemem już wdrożonym w organizacji – doskonale je uzupełniając
 • możliwość dowolnej konfiguracji funkcjonalności i dopasowania do specyfiki działania firmy z każdej branży
 • kontrola nad finansami i zarządzaniem zasobami ludzkimi – maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników – w efekcie wzrost wydajności pracy
 • decyzje strategiczne oparte na hurtowni danych i rzetelnych raportach – a nie na hipotezach
 • możliwości rozwoju w kolejnych obszarach działalności firmy
 • więcej zysków w krótszym czasie

Custom solutions

W Necto wyposażamy firmy z branży: transport, logistyka, spedycja, w zaawansowane techniczne, a zarazem proste w obsłudze narzędzia.

Necto Team tworzą programiści, analitycy, testerzy i konsultanci z bogatą wiedzą i łatwością w komunikacji. Pokażemy jak systemowo agregować, przetwarzać i analizować dane, aby zwiększyć udział w rynku i usprawnić pracę różnych działów.

Zdiagnozujemy Twoją firmę i podpowiemy co warto usprawnić. Pomożemy skonfigurować „informatyczne klocki” w zależności od specyfiki branży i dynamiki wzrostu danego przedsiębiorstwa. Dostosujemy je do poziomu zaawansowania technologicznego organizacji; sprawnie przeprowadzimy proces wdrożenia nowych technologii oraz zorganizujemy panel szkoleniowy dla pracowników.

Klocki, z których
razem zbudujemy przyszłość Twojej firmy:

 • systemy logistyczne: spedycja, intermodal, terminal
 • moduł zleceń
 • ekstranet/API
 • moduły operacyjne – droga, terminal, kolej
 • analiza danych/BI
 • rozwiązania mobilne
 • moduły work flow